Ademhalingskinesitherapie

Behandelingsmethode kinderen

Thoraxaandrukkingen

We gaan een druk uitoefenen op de borstkas van de baby.  Deze druk verhogen we geleidelijk. De anatomische beweging van de borstkas en de ademhaling wordt gevolgd. Zo zorgen we voor een betere uitademing en worden de slijmen bovengehaald.

Bouncing

Als therapeut nemen we het kind op onze schoot en gaan we op een grote zitbal zitten.  We gaan de borstkas van het kind omklemmen en voeren geleidelijk de druk op met onze handen terwijl we ritmisch op- en neer bewegen op de bal. Deze techniek heeft een relaxerend effect op het kind. De neerwaartse beweging versterkt de uitademing zodat de slijmen gemakkelijker bovenkomen en opgehoest kunnen worden.

Klachten die met ademhalingskinesitherapie behandeld kunnen worden:
  • Baby’s  met bronchitis of andere aandoeningen van de luchtwegen waarbij ze veel slijmen hebben.

Behandelingsmethode volwassenen

Volwassenen gaan we buik-, flank- en topademhaling laten uitvoeren. Dit kan begeleid worden door de therapeut door druk uit te oefenen op de buik of de borstkas.  We leren de patiënt ook zelfstandig te oefenen. Expectoratietechnieken  worden aangeleerd. Door krachtig lucht uit de longen te drijven, kan men makkelijker en comfortabeler de slijmen ophoesten.

Zoals steeds sporen we de patiënten aan om gebruik te maken van onze faciliteiten in onze oefenzaal en onder onze begeleiding aan hun conditie te werken om zo de longcapaciteit te vergroten.

Klachten die met ademhalingskinesitherapie behandeld kunnen worden:
  • longaandoeningen zoals chronische bronchitis, emphyseem, COPD, enz.
  • voorbereiding op een hart- of longoperatie
  • revalidatie na hart- of longoperatie
  • revalidatie na een opname op intensieve zorgen