Osteopathie

Wat?

Osteopathie is een manuele behandelwijze die vertrekt vanuit het holisme en het lichaam bekijkt in zijn totaliteit. Ons lichaam beschikt over een zelfregulerend vermogen. Om dit zelfregulerend vermogen optimaal te laten functioneren is de beweeglijkheid van alle structuren ( organen, botten, spieren, zenuwen, enz. ) in het lichaam van groot belang. Bewegingsverlies als gevolg van trauma, bevalling, ziekte, ontsteking, overbelasting, stress, voedings-of levensgewoonten kan leiden tot klachten. Osteopathie gaat de oorzaak van de klacht opsporen en behandelen.

Deze behandeling gebeurt door manuele technieken zoals mobilisaties, manipulaties, zachte rek en stimuleren of ontspannen van bepaalde structuren.

Dit alles met het doel het zelf herstellend vermogen van het lichaam te bevorderen. Voor de eerste behandeling zal er bepaald worden of er contra-indicaties zijn en of  er eerst verder onderzoek via de huisarts moet gebeuren.

Verloop?

Het eerste consult start met een uitgebreide anamnese of vraaggesprek over de klacht zelf en over de geschiedenis van de gezondheid van de patiënt.

Hierna volgt een onderzoek van het volledige lichaam om de bewegingsbeperkingen op te sporen. Tijdens de behandeling wordt, door technieken aangepast aan de klacht en de patiënt, geprobeerd de oorspronkelijke beweeglijkheid te herstellen. Het aantal behandelingen hangt af van de klacht zelf, hoelang deze al aanwezig is en hoe het lichaam reageert op de behandelingen. U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist.  De duur van een behandeling is 45 min en het honorarium bedraagt 55 euro. Osteopathie wordt gedeeltelijk vergoed door uw mutualiteit, u krijgt hiervoor elke keer een attest mee.

Link naar de website van Sofie Laporte: http://osteolaporte.be/