Revalidatie

Revalidatie bij uw kinesitherapeut

Na een (sport)ongeval, hartinfarct, kanker, rugpijn,… is revalidatie van groot belang. Dit kan perfect bij uw vertrouwde kinesitherapeut.

Wij garanderen u een efficiënte revalidatie. We stellen u immers een individuele aanpak voor en maken tijd voor u. Samen met u werken we een revalidatieschema uit op uw maat en beantwoorden zo beter aan uw verwachtingen.

Al het materiaal en de nodige know-how voor een optimale revalidatie is aanwezig.

Uiteraard werken wij steeds in nauw overleg met uw behandelende geneesheer.