Rugschool

In onze praktijk verkiezen we de rugschool individueel te geven. Dit laat ons toe de rugschool beter af te stemmen op de werkelijke nood van de patiënt.

De meest voorkomende rugklachten zijn de aspecifieke (mechanische) rugklachten. Deze zijn erg houdings- en bewegingsafhankelijk of met andere woorden de patiënt kan door onaangepaste houding en beweging zijn rugklachten veroorzaken en/of verergeren maar ook: door aangepaste houding en beweging kan de patiënt zijn rugklachten voorkomen en/of milderen.

De patiënt heeft dus zelf één en ander in eigen handen. Probleem echter is dat hij dit vaak niet zelf (kan) beseffen en dat het hem tijdens de meeste traditionele behandelwijzen ook niet verteld wordt. Zo zien we dat de acute klachten meestal spontaan na een aantal weken verdwijnen, maar omdat de patiënt zijn slechte houdings- en bewegingsgewoontes niet verandert, gaan de klachten zeer vaak ook weer recidiveren. Hier heeft rugscholing zijn rol te vervullen.

Via een theoretisch en praktisch onderricht wil rugscholing de patiënt inzicht laten verwerven in zijn rugprobleem. De patiënt wordt uitgelegd hoe hij rugklachten kan voorkomen door juiste houdings- en bewegingsgewoontes aan te nemen.

Rugscholing tracht het houdings- en bewegingsgevoel te verbeteren en beoogt de algemene en specifieke rugconditie zodanig op te bouwen dat de patiënt in staat is om zijn dagelijkse activiteiten op een ergonomisch verantwoorde manier uit te voeren.

Richtlijnen worden gegeven om tijdens de werksituatie de rug op een juiste manier te gebruiken. Immers, zeer vaak blijkt dat niet het beroep zelf verantwoordelijk is voor de rugklachten maar wel de wijze waarop de rug tijdens de werkzaamheden gebruikt wordt.

Rugscholing wil de patiënt mee betrekken in de behandeling van zijn klachten. Ze wil de patiënt erop wijzen dat hij een grote verantwoordelijkheid draagt in het voorkomen en het vermijden van verergering van rugklachten. Rugscholing is echter geen behandelmethode op zich, wel een noodzakelijk onderdeel in de totale behandeling van rugklachten.