Vestibulaire revalidatie

Naast een auditieve functie vervult ons oor ook een evenwichtsfunctie uit.

Eén van de meest voorkomende klachten van het vestibulaire systeem is BPPV of benigne paroxysmale positionele vertigo. Dit is een frequent voorkomende aandoening van het perifere vestibulaire apparaat.

Deze aandoening wordt gekarakteriseerd door ernstige, kortdurende, episodische vertigo (draaiduizeligheid) die geïnduceerd wordt door snelle positieveranderingen van het hoofd.

Patiënten met dergelijke klachten voelen zich functioneel beperkt aangezien zij deze episodes van vertigo zoveel mogelijk willen vermijden. Deze klachten kunnen in de acute fase zeer uitgesproken zijn maar hebben een gunstig verloop.

De kinesitherapeut kan na een klinisch onderzoek waarbij positionele tests gebruikt worden tot de diagnose komen en starten met een effectieve behandeling, waarbij via de aangewende technieken de vertigo geprovoceerd moet worden om tot resultaat te komen. Verder zullen thuisoefeningen aangeleerd worden aangezien deze heel belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling.